Rozcieńczalnik Malsolwent 1 0,5L

14,00 

MALSOLWENT1  jest rozcieńczalnikiem ogólnego stosowania do wyrobów akrylowych.

3 w magazynie

Opis

MALSOLWENT1 jest ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i estrów o charakterystycznym zapachu. Występuje pod postacią klarownej, jednorodnej cieczy bez zmętnień́, zawiesin i osadów.

Przeznaczenie:

MALSOLWENT nr 1 służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych Cynkal. MALSOLWENT1 może być również̇ używany do mycia urządzeń́ i narzędzi malarskich.

Kolor:

Bezbarwny do słomkowego
Sposób użycia:

Ilość́ dodawanego rozcieńczalnika zależy od lepkości wyrobu i metody nakładania.
MALSOLWENT nr 1 należy dodawać małymi porcjami, stale mieszając.

Atesty i Certyfikaty:

Produkt posiada Atest PZH.

Transport i przechowywanie:

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych
opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25oC.